Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49536)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22705)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Haupt, Patrycja

Rozszerzona rzeczywistość – nowa forma dostępności miasta

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Augmented reality – the new form of accessibility in urban space
Tytuł źródła Wirtualna rzeczywistość w perspektywie prawnej, bezpieczeństwa cyfrowego i technologii informacyjnych. T. 2
Redaktor źródła Olbrych, Barbara; Ziółkowski, Adam
Miejsce wydania Radom
Wydawca Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
Wydawnictwo według MEiN Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 304-315
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 314
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-62491-66-7 (T. 2)
978-83-62491-67-4 (T. 1 + T. 2)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Rozszerzona rzeczywistość – nowa forma dostępności miasta / Patrycja Haupt // W: Wirtualna rzeczywistość w perspektywie prawnej, bezpieczeństwa cyfrowego i technologii informacyjnych. T. 2 / red. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe aplikacje w przestrzeni miejskiej, dostępność przestrzeni miejskiej, przestrzeń rozszerzona miasta, świat wirtualny, przestrzeń miasta dla osób niepełnosprawnych

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/