Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49508)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22688)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gaczoł, Andrzej

Kraków i Małopolska w życiu i działalności profesora Jerzego Remera

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Cracow and Lesser Poland in the life and work of Professor Jerzy Remer
Tytuł źródła Wokół dziedzictwa : historycy sztuki, muzealnicy i konserwatorzy w 40. rocznicę śmierci prof. Jerzego Remera
Redaktor źródła Pszczółkowski, Michał; Zdanowski, Marcin; Zimna-Kawecka, Karolina
Miejsce wydania Toruń
Wydawca Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Wydawnictwo według MEiN Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Data wydania 2020
Język polski
Zakres stron 43-65
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 54-56
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-65127-66-2
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Kraków i Małopolska w życiu i działalności profesora Jerzego Remera / Andrzej Gaczoł // W: Wokół dziedzictwa : historycy sztuki, muzealnicy i konserwatorzy w 40. rocznicę śmierci prof. Jerzego ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Jerzy Remer, Zator, Kraków, Małopolska, zamek, styl neogotycki, ochrona zabytków, służby konserwatorskie,Wilno, generalny konserwator zabytków, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Katedra Konserwatorstwa

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/