Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sitarz, Mateusz; Figiela, Beata; Łach, Michał; Korniejenko, Kinga; Mróz, Katarzyna; Castro-Gomes, João; Hager, Izabela

Mechanical response of geopolymer foams to heating – managing coal gangue in fire-resistant materials technology

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Energies
Numeracja Vol. 15, Iss. 9, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-17]
Liczba stron 17
Oznaczenia ref./art. 3363
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 16-17
Bibliografia (liczba pozycji) 52
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1073
Uwagi Special Issue: Low Energy and Carbon Footprint Building Materials - Waste Management and Recycling
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/en15093363
Opis bibliograficzny
Mechanical response of geopolymer foams to heating – managing coal gangue in fire-resistant materials technology / Mateusz Sitarz, Beata Figiela, Michał Łach, Kinga Korniejenko, Katarzyna Mróz, João ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe geopolymers, coal gangue, high temperature, mechanical performances
Abstrakt
Two geopolymer foams were prepared from a thermally activated coal gangue containing kaolinite. As the foaming agent, aluminium powder and 36% hydrogen peroxide were used to obtain two levels of porosity. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.2
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa, geodezja i transport
inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/