Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pławecka, Kinga; Bazan, Patrycja; Lin, Wei-Ting; Korniejenko, Kinga; Sitarz, Maciej; Nykiel, Marek

Development of geopolymers based on fly ashes from different combustion processes

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Polymers
Numeracja Vol. 14, Iss. 10, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-16]
Liczba stron 16
Oznaczenia ref./art. 1954
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 14-16
Bibliografia (liczba pozycji) 70
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2073-4360
Uwagi Special Issue: Development in GeopolymersCharakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/polym14101954
Opis bibliograficzny
Development of geopolymers based on fly ashes from different combustion processes / Kinga Pławecka, Patrycja Bazan, Wei-Ting Lin, Kinga Korniejenko, Maciej Sitarz, Marek Nykiel // Polymers [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe fly ashes, waste incineration product, geopolymers, X-ray fluorescence, X-ray diffraction, mechanical strength

Abstrakt
The main aim of this research is to assess different fly ashes as raw materials for the manufacturing of geopolymers. Three different fly ashes have been investigated. First, a conventional fly ash from ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 5
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/