Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48133)
    Książki (7375)
    Artykuły i czasopisma (22113)
    Materiały konferencyjne (22555)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dvorkin, Leonid; Zhitkovsky, Vadim; Sitarz, Mateusz; Hager, Izabela

Cement with fly ash and metakaolin blend – drive towards a more sustainable construction

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Energies
Numeracja Vol. 15, Iss. 10
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-13]
Liczba stron 13
Oznaczenia ref./art. 3556
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 12-13
Bibliografia (liczba pozycji) 34
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1073
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/en15103556
Opis bibliograficzny
Cement with fly ash and metakaolin blend – drive towards a more sustainable construction / Leonid Dvorkin, Vadim Zhitkovsky, Mateusz Sitarz, Izabela Hager // Energies [Dokument elektroniczny]. – 2022, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe cement, mineral admixture, fly ash, metakaolin, pozzolanic activity, hydration, mathematical experiment planning
Abstrakt
This article presents experimental studies that have shown the effectiveness of using a composition of fly ash and metakaolin as an active mineral admixture to cement. It is shown that composite ash–metakaolin ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.252
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/