Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47821)
    Książki (7423)
    Artykuły i czasopisma (21982)
    Materiały konferencyjne (22618)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mitianiec, Władysław

Study of increasing thermodynamic efficiency and hydrogen amount in the process of solid fuels and biomass gasification

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo International Journal of Hydrogen Energy
Numeracja Article in press
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Liczba stron 18
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 17-18
Bibliografia (liczba pozycji) 62
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0360-3199
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.ijhydene.2022.03.191
Opis bibliograficzny
Study of increasing thermodynamic efficiency and hydrogen amount in the process of solid fuels and biomass gasification / Wladyslaw Mitianiec // International Journal of Hydrogen Energy [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe fuel slurry, external heated gasifier, numerical model, chemical reactions, caloric value, syngas components
Abstrakt
The effect of fuel composition such as hard coal and biomass in fluidized bed on the thermodynamic efficiency of three gasifier types, low heating value (LHV) and syngas composition was studied by simulation ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 7.139
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/