Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47654)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21868)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bojęś-Białasik, Anna; Niemiec, Dariusz; Poleski, Jacek

„Starostwo” w opactwie oo. Benedyktynów w Tyńcu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w latach 2010–2011

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy The “starostwo” in the Benedictine Abbey in Tyniec in light of archaeological and architectural research conducted in the years 2010–2011
Tytuł źródła Studia z historii i archeologii architektury : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Zbigniewowi Pianowskiemu w 70. rocznicę urodzin
Redaktor źródła Gorazd-Dziuban, Paulina; Kocańda, Paweł; Rozwałka, Andrzej
Miejsce wydania Rzeszów
Wydawca Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Data wydania 2021
Język polski
Zakres stron 61-81
Oznaczenie ilustracji fot., plany, rys.
Bibliografia (na str.) 81
Oznaczenie streszczenia Summ.
ISBN 978-83-7996-935-7
Uwagi Nr na s. red.: 1867
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
„Starostwo” w opactwie oo. Benedyktynów w Tyńcu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w latach 2010–2011 = The “starostwo” in the Benedictine Abbey in Tyniec ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe opactwo w Tyńcu, badania archeologiczno-architektoniczne, Starostwo, stratygrafia, datowanie

abbey in Tyniec, archaeological-architectural research, Starostwo, stratygraphy, dating
Abstrakt
Archaeological research carried out in the Benedictine Abbey in Tyniec revealed architectural relics belonging to the northern part of the “starostwo”. Uncovered by the southern border of the courtyard, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/