Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48133)
    Książki (7375)
    Artykuły i czasopisma (22113)
    Materiały konferencyjne (22555)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Taler, Jan; Jagieła, Bartosz; Jaremkiewicz, Magdalena

Overview of the M-Cycle technology for air conditioning and cooling applications

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Energies
Numeracja Vol. 15, Iss. 5, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-19]
Liczba stron 19
Oznaczenia ref./art. 1814
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 17-19
Bibliografia (liczba pozycji) 70
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1073
Uwagi Special Issue: Research and Development on Indirect Evaporative Cooling Technology
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/en15051814
Opis bibliograficzny
Overview of the M-Cycle technology for air conditioning and cooling applications / Jan Taler, Bartosz Jagieła, Magdalena Jaremkiewicz // Energies [Dokument elektroniczny]. – 2022, Vol. 15, Iss. 5, Spec. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe M-cycle, Maisotsenko cycle, IEC, indirect evaporative cooler
Abstrakt
The indirect evaporative cooler (IEC) has excellent potential to replace or improve conventional vapor compression equipment in HVAC and refrigeration applications. This could be achieved by using the ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.252
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/