Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kozub, Barbara; Uthayakumar, Marimuthu; Kazior, Jan

The influence of nanographite addition on the compaction process and properties of AISI 316L sintered stainless steel

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 15, Iss. 10, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-23]
Liczba stron 23
Oznaczenia ref./art. 3629
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 22-23
Bibliografia (liczba pozycji) 50
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Powder Metallurgy: Materials and Processing
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma15103629
Opis bibliograficzny
The influence of nanographite addition on the compaction process and properties of AISI 316L sintered stainless steel / Barbara Kozub, Marimuthu Uthayakumar, Jan Kazior // Materials [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[462300] Metalurgia proszków
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
[460000] Metalurgia
Słowa kluczowe AISI 316L, sintering, nanographite, BET specific surface area, Kenolube, stearic acid
Abstrakt
This paper presents the effect of graphite addition on the pressing process and selected mechanical properties of AISI 316L austenitic stainless steel. The graphite powders used in this study differed ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.4
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/