Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Luty, Przemysław; Prończuk, Mateusz; Bizon, Katarzyna

Wpływ odległości kamery na wyznaczanie średnicy zastępczej pęcherza gazowego z użyciem metody cieniograficznej

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Wariant tytułu Influence of the camera distance on the determination of the gas bubble equivalent diameter with the use of shadowgraphy method
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Trzecie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC-2022, Zaniemyśl, 7-8 czerwca 2022 : recenzowana monografia konferencyjna
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Wydaw. Politechniki Poznańskiej
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 225-237
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 236-237
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., Summ.
ISBN 978-83-7775-659-1
Nazwa konferencji Trzecie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej (PAIC-2022)
Miejsce konferencji Zaniemyśl
Data konferencji 7-8.06.2022
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wpływ odległości kamery na wyznaczanie średnicy zastępczej pęcherza gazowego z użyciem metody cieniograficznej / Przemysław Luty, Mateusz Prończuk, Katarzyna Bizon // W: Trzecie Seminarium Praktyczne ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe cieniografia, obrazowanie optyczne, średnica pęcherza, przepływ pęcherzykowy

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/