Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ciećko, Julia; Gunia, Marcin; Skrzypek-Markiewicz, Krzysztof; Bizon, Katarzyna

Analiza wpływu dyspersji osiowej na efektywność procesów katalitycznych wspomaganych sorpcją

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Wariant tytułu Analysis of the effect of axial dispersion on the performance of sorption-enhanced catalytic processes
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Trzecie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC-2022, Zaniemyśl, 7-8 czerwca 2022 : recenzowana monografia konferencyjna
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Wydaw. Politechniki Poznańskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Poznańska
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 43-54
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 53-54
Bibliografia (liczba pozycji) 21
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., Summ.
ISBN 978-83-7775-659-1
Nazwa konferencji Trzecie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej (PAIC-2022)
Miejsce konferencji Zaniemyśl
Data konferencji 7-8.06.2022
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Analiza wpływu dyspersji osiowej na efektywność procesów katalitycznych wspomaganych sorpcją / Julia Ciećko, Marcin Gunia, Krzysztof Skrzypek-Markiewicz, Katarzyna Bizon // W: Trzecie Seminarium ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe reaktor adsorpcyjny, dyspersja osiowa, integracja procesowa, sekwestracja ditlenku węgla, metanizacja

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/