Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Krok, Dominika; Tomal, Wiktoria; Ortyl, Joanna

Określanie właściwości mechanicznych układów opartych o analogi stilbenu w aspekcie tworzenia kompozytów wzmacnianych włóknami

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Wariant tytułu Determination of mechanical properties of systems based on stilbene analogues in the aspect of fibre reinforced composites
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Trzecie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC-2022, Zaniemyśl, 7-8 czerwca 2022 : recenzowana monografia konferencyjna
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Wydaw. Politechniki Poznańskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Poznańska
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 179-183
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 182
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., Summ.
ISBN 978-83-7775-659-1
Nazwa konferencji Trzecie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej (PAIC-2022)
Miejsce konferencji Zaniemyśl
Data konferencji 7-8.06.2022
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Określanie właściwości mechanicznych układów opartych o analogi stilbenu w aspekcie tworzenia kompozytów wzmacnianych włóknami / Dominika Krok, Wiktoria Tomal, Joanna Ortyl // W: Trzecie Seminarium ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe fotopolimeryzacja, utwardzanie pod wpływem światła, kompozyty, włókno węglowe, włókno szklane
Abstrakt
Stworzono nową serię stilbenowych pochodnych i zbadano ich działania jako fotosensybilizatory soli jodoniowej w dwuskładnikowym układzie inicjującym różne typy reakcji fotopolimeryzacji. Dodatkowo ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/