Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47654)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21868)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Noworyta, Małgorzata; Topa-Skwarczyńska, Monika; Ortyl, Joanna

Wytwarzanie i analiza fotoutwardzalnych nanokompozytów i wpływ napełniaczy nieorganicznych na kinetykę procesu fotopolimeryzacji rodnikowej

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Wariant tytułu Preparation and analysis of photo-curing nanocomposites and the influence of inorganic fillers on the kinetics of the radical photopolymerisation process
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Trzecie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC-2022, Zaniemyśl, 7-8 czerwca 2022 : recenzowana monografia konferencyjna
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Wydaw. Politechniki Poznańskiej
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 287-292
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 292
Bibliografia (liczba pozycji) 8
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., Summ.
ISBN 978-83-7775-659-1
Nazwa konferencji Trzecie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej (PAIC-2022)
Miejsce konferencji Zaniemyśl
Data konferencji 7-8.06.2022
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wytwarzanie i analiza fotoutwardzalnych nanokompozytów i wpływ napełniaczy nieorganicznych na kinetykę procesu fotopolimeryzacji rodnikowej / Małgorzata Noworyta, Monika Topa-Skwarczyńska, Joanna ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe fotopolimeryzacja rodnikowa, fotoutwardzalne nanokompozyty, nanododatki, systemy inicjujące
Abstrakt
W niniejszym artykule zbadano wpływ dodatku nieorganicznych napełniaczy w postaci nanotlenków cynku oraz nanoglinki, stosowanych w różnych stężeniach wagowych w odniesieniu do badanych światłoutwardzalnych ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/