Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Topa-Skwarczyńska, Monika; Noworyta, Małgorzata; Ortyl, Joanna

Badania kinetyczne i reologiczne kompozytów stomatologicznych nowej generacji

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Wariant tytułu Kinetic and rheological studies on new generation dental composites
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Trzecie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC-2022, Zaniemyśl, 7-8 czerwca 2022 : recenzowana monografia konferencyjna
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Wydaw. Politechniki Poznańskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Poznańska
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 455-462
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 461
Bibliografia (liczba pozycji) 6
Oznaczenie streszczenia Streszcz. pol., Summ.
ISBN 978-83-7775-659-1
Nazwa konferencji Trzecie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej (PAIC-2022)
Miejsce konferencji Zaniemyśl
Data konferencji 7-8.06.2022
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Badania kinetyczne i reologiczne kompozytów stomatologicznych nowej generacji / Monika Topa-Skwarczyńska, Małgorzata Noworyta, Joanna Ortyl // W: Trzecie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe skurcz polimeryzacyjny, reologia, kompozyty dentystyczne, fotopolimeryzacja rodnikowa, fotopolimeryzacja kationowa
Abstrakt
Obecnie handlowo dostępne wypełnienia stomatologiczne otrzymywane są zazwyczaj na drodze fotopolimeryzacji rodnikowej, co powoduje często duży skurcz polimeryzacyjny otrzymywanych kompozytów. Skurcz ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/