Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48133)
    Książki (7375)
    Artykuły i czasopisma (22113)
    Materiały konferencyjne (22555)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kurek, Izabela; Florek, Emilia; Gozdur, Weronika; Ziejewska, Celina; Marczyk, Joanna; Łach, Michał; Korniejenko, Kinga; Duży, Patrycja; Choińska , Marta; Szechyńska-Hebda, Magdalena; Hebda, Marek

Foamed eco-geopolymer modified by perlite and cellulose as a construction material for energy-efficient buildings

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Energies
Numeracja Vol. 15, Iss. 12, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-15]
Liczba stron 15
Oznaczenia ref./art. 4297
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 12-15
Bibliografia (liczba pozycji) 62
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1073
Uwagi Special Issue: Low Energy and Carbon Footprint Building Materials - Waste Management and Recycling
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/en15124297
Opis bibliograficzny
Foamed eco-geopolymer modified by perlite and cellulose as a construction material for energy-efficient buildings / Izabela Kurek, Emilia Florek, Weronika Gozdur, Celina Ziejewska, Joanna Marczyk, Michał ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe thermal insulation, thermal conductivity, civil engineering, compressive strength, composite materials, metakaolin
Abstrakt
Irreversible climate change, including atmosphere temperature extremes, is one of the most important issues of the present time. In this context, the construction industry requires solutions for increasing ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.252
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/