Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48133)
    Książki (7375)
    Artykuły i czasopisma (22113)
    Materiały konferencyjne (22555)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dvorkin, Leonid; Marchuk, Vitaliy; Hager, Izabela; Maroszek, Marcin

Design of cement-slag concrete composition for 3D printing

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Energies
Numeracja Vol. 15, Iss. 13, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-13]
Liczba stron 13
Oznaczenia ref./art. 4610
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 12-13
Bibliografia (liczba pozycji) 20
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1073
Uwagi Special Issue: Low Energy and Carbon Footprint Building Materials - Waste Management and Recycling
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/en15134610
Opis bibliograficzny
Design of cement-slag concrete composition for 3D printing / Leonid Dvorkin, Vitaliy Marchuk, Izabela Hager, Marcin Maroszek // Energies [Dokument elektroniczny]. – 2022, Vol. 15, Iss. 13, Spec. Iss., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Portland cement, concrete, granulated blast furnace slag, 3D construction printer, mathematical experiment planning, hardening accelerator additive
Abstrakt
The article presents a set of experimental-static models of the properties of fine-grained concretes on a cement–slag binder and quartz sand with the addition of a hardening accelerator made on a 3D ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.252
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/