Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48133)
    Książki (7375)
    Artykuły i czasopisma (22113)
    Materiały konferencyjne (22555)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Korasiak, Przemysław; Jaglarz, Janusz

New photovoltaic emulator designed for testing low-power inverters connected to the LV grid

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Energies
Numeracja Vol.15, Iss. 7, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-19]
Liczba stron 19
Oznaczenia ref./art. 2646
Oznaczenie ilustracji fot., rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 18-19
Bibliografia (liczba pozycji) 42
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1073
Uwagi Special Issue: Computational Thermal, Energy, and Environmental Engineering

Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/en15072646
Opis bibliograficzny
New photovoltaic emulator designed for testing low-power inverters connected to the LV grid / Przemysław Korasiak, Janusz Jaglarz // Energies [Dokument elektroniczny]. – 2022, Vol.15, Iss. 7, Spec. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe PV emulator, shaping I–V slopes, single-diode model of photovoltaic cell, PV inverter, MPPT testing
Abstrakt
Assessing the performance of photovoltaic systems, in particular dedicated DC/AC inverter devices, requires using of photovoltaic panels operating under natural environmental conditions, such as variations ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.252
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/