Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48908)
    Książki (7444)
    Artykuły i czasopisma (22397)
    Materiały konferencyjne (22324)
    Rozprawy doktorskie (1234)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kulawik-Pióro, Agnieszka; Nowak, Olga

Ostropest plamisty jako składnik kosmetyków w opiece pacjenta onkologicznego

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Milk thistle as a cosmetic ingredient in the care of an oncological patient
Tytuł źródła Wykorzystanie roślin w medycynie i przemyśle – najnowsze badania
Redaktor źródła Szymczyk, Paulina; Kalbarczyk, Kinga
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Wydaw. Naukowe TYGIEL
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Naukowe TYGIEL
Data wydania 2022
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 72-89
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 86-88
Bibliografia (liczba pozycji) 47
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-67104-34-0
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Ostropest plamisty jako składnik kosmetyków w opiece pacjenta onkologicznego / Agnieszka Kulawik-Pióro, Olga Nowak // W: Wykorzystanie roślin w medycynie i przemyśle – najnowsze badania [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ostropest plamisty, pielęgnacja skóry u pacjentów onkologicznych, ekstrakt z nasion ostropestu plamistego, olej z nasion ostropestu plamistego, oleożele, właściwości antyutleniające

milk thistle, skin care of an oncological patient, Silybum marianum seed extract, Silybum marianum oil, oleogels, antioxidant properties
Abstrakt
Jedną z substancji coraz częściej stosowanych w terapii nowotworowej – w celu łagodzenia jej skutków (szczególnie u pacjentów dotkniętych popromiennym zapaleniem skóry) – jest ekstrakt z nasion ... więcej

One of the important substances used in cancer therapy to alleviate its effects (especially in patients suffering from radiation dermatitis) is the milk thistle seed extract (INCI: Silybum marianum seed ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/