Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49506)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22688)
    Materiały konferencyjne (22341)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Król, Karolina; Malinowska, Magdalena

Liposomy jako nośnik substancji aktywnych pochodzenia roślinnego w pielęgnacji skóry dojrzałej

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Liposomes as the vehicles of plant origin active substances in mature skin care
Tytuł źródła Wykorzystanie roślin w medycynie i przemyśle – najnowsze badania
Redaktor źródła Szymczyk, Paulina; Kalbarczyk, Kinga
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Wydaw. Naukowe TYGIEL
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Naukowe TYGIEL
Data wydania 2022
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 90-101
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 98-100
Bibliografia (liczba pozycji) 40
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-67104-34-0
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Liposomy jako nośnik substancji aktywnych pochodzenia roślinnego w pielęgnacji skóry dojrzałej / Karolina Król, Magdalena Malinowska // W: Wykorzystanie roślin w medycynie i przemyśle – najnowsze ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe liposomy, składniki aktywne pochodzenia roślinnego, metody otrzymywania liposomów, enkapsulacja związków naturalnych, skóra dojrzała

liposomes, plant origin active ingredients, methods of obtaining liposomes, natural compounds encapsulation, mature skin
Abstrakt
Celem współczesnych kosmetyków przeciwstarzeniowych jest opóźnienie procesu starzenia lub spowolnienie zachodzących zmian strukturalnych skóry wraz z upływem czasu. Składnikami aktywnymi o działaniu ... więcej

The goal of modern anti-aging cosmetics is to delay the aging process or slow down the structural changes already taking place in the skin over time. Currently, the active ingredients with anti-aging properties ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/