Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48620)
    Książki (7415)
    Artykuły i czasopisma (22256)
    Materiały konferencyjne (22466)
    Rozprawy doktorskie (1228)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Korniejenko, K.; Łach, M.; Mikuła, J.

The influence of short coir, glass and carbon fibres on the properties of composites with geopolymer matrix

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji abstrakt
Tytuł źródła Book of abstracts "II International Congress on Vitrification, Geopolymerization, Wastes Management, Green Cements and Circular Economy" (II VITROGEOWASTES), Baeza, 24th to 27th May 2021
Redaktor źródła Pérez-Villarejo, Luis ; Martínez-Martínez, Sergio; Sánchez-Soto, Pedro José
Miejsce wydania Basel [etc.]
Wydawca MDPI
Data wydania 2021
Język angielski
Zakres stron 138-139
ISBN 978-84-09-39130-1
Nazwa konferencji II International Congress on Vitrification, Geopolymerization, Wastes Management, Green Cements and Circular Economy (II VITROGEOWASTES)
Miejsce konferencji Beaza, Hiszpania
Data konferencji 24-27.05.2021
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The influence of short coir, glass and carbon fibres on the properties of composites with geopolymer matrix [Abstr.] / K. Korniejenko, M. Łach, J. Mikuła // W: Book of abstracts "II International Congress ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe short fibre, coir fibre, glass fibre, carbon fibre, composite, geopolymer

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/