Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22242)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Buzdygan, Dorota; Pietrukowicz, Maria

Prezentacja zasobów cyfrowych w serwisach internetowych polskich uczelni publicznych – podobieństwa i różnice

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Presentation of digital resources on the websites of Polish public universities – similarities and differences
Tytuł źródła Biblioteki naukowe – doświadczenia przeszłości, wyzwania jutra
Redaktor źródła Gogiel-Kuźmicka, Anna; Kierejczuk, Elżbieta
Miejsce wydania Białystok
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Białostocka
Data wydania 2022
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 55-69
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 68
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-67185-22-6 (eBook)
978-83-67185-21-9
Uwagi DOI: 10.24427/978-83-67185-22-6 (całość)
DOI 10.24427/978-83-67185-22-6_4
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Prezentacja zasobów cyfrowych w serwisach internetowych polskich uczelni publicznych – podobieństwa i różnice / Dorota Buzdygan, Maria Pietrukowicz // W: Biblioteki naukowe – doświadczenia przeszłości, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe biblioteka akademicka, zasoby cyfrowe, e-zbiory, serwisy www bibliotek, ocena serwisów bibliotecznych, użyteczność witryn www bibliotek

academic library, digital resources, e-collections, library websites, evaluation of library websites, usability of library websites
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki analizy dostępności zasobów cyfrowych (naukowych i edukacyjnych) w serwisach www 131 polskich uczelni publicznych. Wykorzystując metodę benchmarkingu, badano umiejscowienie ... więcej

The article presents the results of the analysis of the accessibility of digital (scientific and educational) resources on the web sites of 131 Polish public universities. Using the benchmarking method, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina nauki o komunikacji społecznej i mediach

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/