Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48133)
    Książki (7375)
    Artykuły i czasopisma (22113)
    Materiały konferencyjne (22555)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Marcinkowski, Mateusz; Taler, Dawid; Taler, Jan; Węglarz, Katarzyna

Air-side Nusselt numbers and friction factor’s individual correlations of finned heat exchangers

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Energies
Numeracja Vol. 15, Iss. 15, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-17]
Liczba stron 17
Oznaczenia ref./art. 5630
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 16-17
Bibliografia (liczba pozycji) 35
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1073
Uwagi Special Issue: Energy Systems, Process Integration and Solutions to Energy Issues in Industrial and Urban Systems for Energy Saving and Pollution Reduction
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/en15155630
Opis bibliograficzny
Air-side Nusselt numbers and friction factor’s individual correlations of finned heat exchangers / Mateusz Marcinkowski, Dawid Taler, Jan Taler, Katarzyna Węglarz // Energies [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe finned heat exchanger, Nusselt number, friction factor, individual correlations, CFD, air heat pump
Abstrakt
Currently, when designing finned heat exchangers (FHE), the average value of the entire heat transfer coefficient (HTC) is considered. However, each row of the heat exchanger (HEX) has different hydraulic-thermal ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.252
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP This research was funded by the National Centre for Research and Development. Programme: “Small Grant Scheme 2020” implemented under The Norwegian Financial Mechanism 2014–2021: grant number NOR/SGS/MECHEX/0080/2020
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/