Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pochopień, Jan; Kwiecień, Arkadiusz

Analiza SWOT zastosowania złącza polimerowego jako podatnego zespolenia w konstrukcjach mostowych

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Wariant tytułu SWOT analysis of a proposal to use a polymeric joint as a flexible composite in bridge structures
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów NOVDROG'2022 : materiały konferencyjne
Współtwórca źródła SITK RP. Oddział Kraków [org. konf.]
Miejsce wydania Niepołomice
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Wydawnictwo według MEiN Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 5-15
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 13-15
Bibliografia (liczba pozycji) 25
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-63492-15-1
Nazwa konferencji IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne Technologie w Projektowaniu, Budowie i Eksploatacji Infrastruktury Drogowej Miast, Metropolii i Regionów" NOVDROG'2022
Miejsce konferencji Niepołomice
Data konferencji 21-22.04.2022
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Analiza SWOT zastosowania złącza polimerowego jako podatnego zespolenia w konstrukcjach mostowych / Jan Pochopień, Arkadiusz Kwiecień // W: Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[631300] Materiały i wyroby budowlane
[631600] Konstrukcje budowlane
[631531] Obiekty budownictwa komunikacji
[631500] Rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne i konstrukcyjne obiektów budownictwa
Słowa kluczowe analiza SWOT, mosty, złącza podatne

SWOT analysis, bridges, flexible joints
Abstrakt
Konstrukcje zespolone są powszechnie stosowane w budownictwie zarówno kubaturowym jak i mostowym. Sposób połączenia dźwigarów głównych i płyty pomostu jest wykonywany niezmiennie od dziesiątek ... więcej

Composite structures are widely used in bridge construction. The method of connecting main girders and deck slabs has been carried out unchanged for decades. An overview of currently used methods and ways ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/