Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48133)
    Książki (7375)
    Artykuły i czasopisma (22113)
    Materiały konferencyjne (22555)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sakr, Ahmed S.; Soliman, Naglaa F.; Al-Gaashani, Mehdhar S.; Pławiak, Paweł; Ateya, Abdelhamied A.; Hammad, Mohamed

An efficient deep learning approach for colon cancer detection

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Applied Sciences
Numeracja Vol. 12, Iss. 17, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-13]
Liczba stron 13
Oznaczenia ref./art. 8450
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 12-13
Bibliografia (liczba pozycji) 24
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2076-3417
Uwagi Special Issue: Advances in Medical Image Analysis and Computer-Aided Diagnosis
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/app12178450
Opis bibliograficzny
An efficient deep learning approach for colon cancer detection / Ahmed S. Sakr, Naglaa F. Soliman, Mehdhar S. Al-Gaashani, Paweł Pławiak, Abdelhamied A. Ateya, Mohamed Hammad // Applied Sciences [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe CNN, colon cancer, deep learning, histopathological images, lightweight model
Abstrakt
Colon cancer is the second most common cause of cancer death in women and the third most common cause of cancer death in men. Therefore, early detection of this cancer can lead to lower infection and death ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 2.838

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP Princess Nourah bint Abdulrahman University Researchers Supporting Project number (PNURSP2022R66), Princess Nourah bint Abdulrahman University, Riyadh, Saudi Arabia
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/