Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48133)
    Książki (7375)
    Artykuły i czasopisma (22113)
    Materiały konferencyjne (22555)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Cisek, Jerzy; Leśniak, Szymon; Borowski, Andrzej; Przybylski, Włodzimierz; Mokretskyy, Vitaliy

Visualisation and thermovision of fuel combustion affecting heat release to reduce NOx and PM diesel engine emissions

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Energies
Numeracja Vol. 15, Iss. 13, Spec. Iss.
Data wydania 2022
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-32]
Liczba stron 32
Oznaczenia ref./art. 4882
Oznaczenie ilustracji fot., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 30-32
Bibliografia (liczba pozycji) 53
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1073
Uwagi Special Issue: Advanced Research on Internal Combustion Engines and Engine Fuels
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/en.15134882
Opis bibliograficzny
Visualisation and thermovision of fuel combustion affecting heat release to reduce NOx and PM diesel engine emissions / Jerzy Cisek, Szymon Leśniak, Andrzej Borowski, Włodzimierz Przybylski, Vitaliy ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe diesel engine, fuel additives, kinetic and diffusion combustion, visualisation, flame temperature, two-colour method, NOx, PM, synergy
Abstrakt
Research was conducted on fuels with additives that selectively affect the rate of kinetic (dQk/dα) and diffusion (dQd/dα) combustion in the diesel engine cylinder. In addition to the base fuel (DFB), ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.252
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/