Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48391)
    Książki (7385)
    Artykuły i czasopisma (22210)
    Materiały konferencyjne (22469)
    Rozprawy doktorskie (1226)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Twardowska, Agnieszka; Podsiadło, Marcin; Sulima, Iwona; Bryła, Krzysztof; Hyjek, Paweł

Microstructure and properties of tib2 composites produced by spark plasma sintering with the addition of Ti5Si3

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Materials
Numeracja Vol. 14, Iss. 14, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-11]
Liczba stron 11
Oznaczenia ref./art. 3812
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 10-11
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1944
Uwagi Special Issue: Novel High-Temperature Materials: Preparation, Characterization, and Applications
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ma14143812
Opis bibliograficzny
Microstructure and properties of tib2 composites produced by spark plasma sintering with the addition of Ti5Si3 / Agnieszka Twardowska, Marcin Podsiadło, Iwona Sulima, Krzysztof Bryła, Paweł Hyjek // ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe friction–wear properties, hardness, spark plasma sintering, Ti5Si3, TiB2
Abstrakt
Titanium diboride (TiB2) is a hard, refractory material, attractive for a number of applica-tions, including wear-resistant machine parts and tools, but it is difficult to densify. The spark plasma sintering ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.748
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP This work was financially supported by Pedagogical University in Krakow, Poland, within the research project WPBU/2020/05/00195
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /






© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/