Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49526)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22699)
    Materiały konferencyjne (22346)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pochopień, Jan

Ujęcie parametryczne projektowania badań polimerowego złącza podatnego w konstrukcjach zespolonych mostowych

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Parametric approach to research design of polymer flexible joint in bridge composite structures
Tytuł źródła Automatyka przemysłowa i inżynieria w naukach technicznych – wybrane zagadnienia
Redaktor źródła Kozłowska, Joanna; Chodźko, Ewelina
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Wydaw. Naukowe TYGIEL
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Naukowe TYGIEL
Data wydania 2022
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 113-125
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 123-124
Bibliografia (liczba pozycji) 18
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-67104-59-3
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Ujęcie parametryczne projektowania badań polimerowego złącza podatnego w konstrukcjach zespolonych mostowych / Jan Pochopień // W: Automatyka przemysłowa i inżynieria w naukach technicznych – ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe parametryzacja, mosty, złącza podatne

parametrisation, bridges, flexible joints
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienie połączenia dwóch elementów w miejscu styku dźwigara i płyty pomostu, z wykorzystaniem innowacyjnego zespolenia. Przedstawiona praca jest bezpośrednim wynikiem przeglądowej ... więcej

The paper discusses the issue of joining two elements at the interface between a girder and a deck slab, using an innovative polymer flexible joint. The paper is a direct result of a SWOT analysis conducted ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/