Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bąk, Agnieszka; Pławecka, Kinga; Łach, Michał

Comparison of thermal properties of foamed geopolymer materials based on fly ash and metakaolin

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering TURK-COSE 2022, 23-24 June 2022, Niğde - Türkiye : book of proceedings
Redaktor źródła Barut, Murat; Aktaş, Nahit; Emlek, Alper; Tetir, Recep
Współtwórca źródła org. by Niğde Ömer Halisdemir University. Türkiye
org. by L.N. Gumilyov Eurasian National University. Kazakhstan
org. by Kyrgyz-Turkish Manas University. Kyrgyzstan
Miejsce wydania Niğde
Wydawca Niğde Ömer Halisdemir University
Wydawnictwo według MEiN Niğde Ömer Halisdemir University
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 366-371
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) [370-371]
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-975-8062-46-1
Nazwa konferencji IV. International Turkic World Congress on Science and Engineering TURK-COSE 2022
Miejsce konferencji Niğde - Türkiye
Data konferencji 23-24.06.2022
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Comparison of thermal properties of foamed geopolymer materials based on fly ash and metakaolin / Agnieszka Bąk, Kinga Pławecka, Michał Łach // W: IV. International Turkic World Congress on Science ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [794200] Gospodarka odpadami. Wykorzystanie odpadów
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe geopolymer foams, insulation material, thermal properties testin, advanced materials testing methods
Abstrakt
The aim of the presented work was to study the insulation properties thermal conductivity coefficient [λ] and specific heat Cp of foamed geopolymer plates. The paper presents the results of tests on geopolymers ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/