Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Motyka, Sabina; Puszer, Bernadetta

Zastosowanie wybranych narzędzi oceny systemu zarządzania jakością w sektorze usług publicznych

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu The use of quality management system assessment tools in public services
Tytuł źródła Sztuczna inteligencja oraz nowe rozwiązania w zarządzaniu i naukach technicznych
Redaktor źródła Mołdoch-Mendoń, Izabela; Szymczyk, Paulina
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Wydaw. Naukowe TYGIEL
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Naukowe TYGIEL
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 143-162
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 161
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-67104-57-9
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Zastosowanie wybranych narzędzi oceny systemu zarządzania jakością w sektorze usług publicznych / Sabina Motyka, Bernadetta Puszer // W: Sztuczna inteligencja oraz nowe rozwiązania w zarządzaniu ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ISO 9001:2015, ocena SZJ, BSC, benchmarking, usługi publiczne

SO 9001:2015, assessment of the quality management system, Balanced Scorecard, public services
Abstrakt
Modern concepts and tools in quality management allow for the effective allocation of resources and monitoring and improvement of internal processes. These tools, innovations, and high staff qualifications ... więcej

Nowoczesne koncepcje i narzędzia w zakresie zarządzania jakością pozwalają na efektywną alokację posiadanych zasobów, monitorowanie i doskonalenie procesów wewnętrznych, a także zwiększanie ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/