Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Motyka, Sabina; Jagielska, Martyna

Kreowanie i rozwój innowacyjnej marki na przykładzie JAGIELSKA.DESIGN

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Creation and development of an innovative brand on the example of JAGIELSKA.DESIGN
Tytuł źródła Fakultatywne działania prawne administracji publicznej wobec wyzwań gospodarki i marketingu w Polsce
Redaktor źródła Pilarz, Łukasz B.
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Wydaw. Naukowe TYGIEL
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Naukowe TYGIEL
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 264-275
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 273-274
Bibliografia (liczba pozycji) 20
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-67104-39-5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Kreowanie i rozwój innowacyjnej marki na przykładzie JAGIELSKA.DESIGN / Sabina Motyka, Martyna Jagielska // W: Fakultatywne działania prawne administracji publicznej wobec wyzwań gospodarki i marketingu ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe innowacje, rozwój produktu, marka, zarządzanie marketingowe, doskonalenie organizacji

nnovations, product development, brand, marketing management, organisation improvment
Abstrakt
The main purpose of the article was to present the essence, characteristics and methods of creating innovative products in enterprises. Generating and developing new products is a complex projects, regardless ... więcej

Głównym celem artykułu było przedstawienie istoty, charakterystyki oraz sposobów kreowania innowacyjnych produktów w przedsiębiorstwach. Generowanie i rozwój nowych produktów należy do złożonych ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/