Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50016)
    Książki (7574)
    Artykuły i czasopisma (22920)
    Materiały konferencyjne (22246)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pielichowska, Kinga; Pielichowski, Krzysztof

Thermal analysis in energy

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Thermal analysis of polymeric materials : methods and developments. Vol. 2
Redaktor źródła Pielichowski, Krzysztof; Pielichowska, Kinga
Miejsce wydania Weinheim
Wydawca Wiley-VCH
Wydawnictwo według MEiN Wiley-VCH
Data wydania 2022
Język angielski
Zakres stron 533-559
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 554-559
Bibliografia (liczba pozycji) 79
ISBN 978-3-527-35188-6 (print)
978-3-527-82868-5 (ePDF)
978-3-527-82870-8 (ePub)
978-3-527-82869-2 (oBook)
DOI 10.1002/9783527828692.ch16
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Thermal analysis in energy / Kinga Pielichowska, Krzysztof Pielichowski // W: Thermal analysis of polymeric materials : methods and developments. Vol. 2 / ed. by Krzysztof Pielichowski, Kinga Pielichowska. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe analiza termiczna, polimery, energetyka
Abstrakt
Energy production and storage have become crucial issues in today's world when energy consumption is rapidly growing. Fossil fuels depletion requires further development in the field of renewable energy ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/