Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zima, Wiesław; Cebula, Artur; Rerak, Monika; Kozak-Jagieła, Ewa; Grądziel, Sławomir; Mondino, Giorgia; Blom, Richard; Nord, Lars O.; Skjervold, Vidar T.

Wymienniki ciepła i masy pracujące w instalacji do wychwytu CO2 o ruchomym złożu zmiennotemperaturowym

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Postępy w badaniach wymiany ciepła i masy. Monografia Konferencyjna XVI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy
Redaktor źródła Butrymowicz, Dariusz; Śmierciew, Kamil; Jakończuk, Paweł
Miejsce wydania Białystok
Wydawca Politechnika Białostocka
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Białostocka
Data wydania 2022
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 331-340
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 339-340
Oznaczenie streszczenia Streszcz.
ISBN 978-83-67185-30-1 (eBook)
Nazwa konferencji XVI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy
Miejsce konferencji Mrągowo
Data konferencji 14-16.09.2022
DOI 10.24427/978-83-67185-30-1
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wymienniki ciepła i masy pracujące w instalacji do wychwytu CO2 o ruchomym złożu zmiennotemperaturowym / Wiesław Zima, Artur Cebula, Monika Rerak, Ewa Kozak-Jagieła, Sławomir Grądziel, Giorgia ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe wymiana ciepła, ruchome złoże zmiennotemperaturowe, wychwyt CO2, MBTA
Abstrakt
W niniejszej pracy przedstawiono instalację w skali półprzemysłowej do wychwytu CO2 opartą o technologię instalacji z ruchomym złożem. Jest to technologia, która po testach laboratoryjnych charakteryzuje ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/