Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22242)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gyurkovich, Mateusz

The death of avant-garde or return to the roots?

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Śmierć awangardy czy powrót do źródeł?
Tytuł źródła Defining the architectural space – avant-garde architecture. Vol. 1
Definiowanie przestrzeni architektonicznej – awangardy architektury
Redaktor źródła Kozłowski, Tomasz
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Wydawnictwo według MEiN Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2022
Język angielski
Zakres stron 35-41
Bibliografia (na str.) 40-41
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-753-2
DOI 10.23817/2022.defarch.1-4
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The death of avant-garde or return to the roots? = Śmierć awangardy czy powrót do źródeł? / Mateusz Gyurkovich // W: Defining the architectural space – avant-garde architecture. Vol. 1 = Definiowanie ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architectural avant-garde, creative directions, architectural awards

awangarda architektoniczna, kierunki twórcze, nagrody architektoniczne
Abstrakt
The aim of the research is to present the avant-garde realizations of recent years. Literature research and the analysis of implementation prove that social ideas, the negation of historicizing forms and ... więcej

Celem badań jest przybliżenie awangardowych realizacji ostatnich lat. Badania literaturowe i analiza realizacji dowodzą, że u źródeł ruchów awangardowych XX wieku leżały idee społeczne, negacja ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/