Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Głuchowski, Marcin

The next avant-garde of architecture

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Następna awangarda architektury
Tytuł źródła Defining the architectural space – avant-garde architecture. Vol. 3
Definiowanie przestrzeni architektonicznej – awangardy architektury
Redaktor źródła Kozłowski, Tomasz
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Wydawnictwo według MEiN Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2022
Język angielski
Zakres stron 47-54
Bibliografia (na str.) 54
Bibliografia (liczba pozycji) 6
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-755-6
DOI 10.23817/2022.defarch.3-4
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The next avant-garde of architecture = Następna awangarda architektury / Marcin Głuchowski // W: Defining the architectural space – avant-garde architecture. Vol. 3 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe avant-garde of architecture, city of the future, The Line

awangarda architektury, miasto przyszłości, The Line

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/