Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Makowska, Beata

Renzo Piano's projects – humanism and avant-garde

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Projekty Renzo Piano – humanizm i awangarda
Tytuł źródła Defining the architectural space – avant-garde architecture. Vol. 2
Definiowanie przestrzeni architektonicznej – awangardy architektury
Redaktor źródła Kozłowski, Tomasz
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Wydawnictwo według MEiN Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2022
Język angielski
Zakres stron 77-84
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 84
Bibliografia (liczba pozycji) 14
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-754-9
DOI 10.23817/2022.defarch.2-7
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Renzo Piano's projects – humanism and avant-garde = Projekty Renzo Piano – humanizm i awangarda / Beata Makowska // W: Defining the architectural space – avant-garde architecture. Vol. 2 = Definiowanie ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe avant-garde in architecture, humanism in architecture

awangarda w architekturze, humanizm w architekturze

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/