Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22241)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mielnik, Anna

Andrea Zittel's total experiment

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Eksperyment totalny Andrei Zittel
Tytuł źródła Defining the architectural space – avant-garde architecture. Vol. 4
Definiowanie przestrzeni architektonicznej – awangardy architektury
Redaktor źródła Mielnik, Anna
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Wydawnictwo według MEiN Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2022
Język angielski
Zakres stron 15-26
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 26
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-756-3
DOI 10.23817/2022.defarch.4-2
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Andrea Zittel's total experiment = Eksperyment totalny Andrei Zittel / Anna Mielnik // W: Defining the architectural space – avant-garde architecture. Vol. 4 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe experiment, Gesamtkunstwerk, inhabitable installations, limitations of needs

eksperyment, dzieło totalne, mieszkalne instalacje, ograniczenie potrzeb

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/