Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50016)
    Książki (7574)
    Artykuły i czasopisma (22920)
    Materiały konferencyjne (22246)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Twardowski, Grzegorz

Refined art of the avant-garde. Ship – a name that evokes the meaning of form

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Wyrafinowana sztuka awangardy. Okręt – nazwa przywołująca znaczenie formy
Tytuł źródła Defining the architectural space – avant-garde architecture. Vol. 5
Definiowanie przestrzeni architektonicznej – awangardy architektury
Redaktor źródła Mielnik, Anna
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Wydawnictwo według MEiN Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2022
Język angielski
Zakres stron 107-117
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 117
Bibliografia (liczba pozycji) 17
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-757-0
DOI 10.23817/2022.defarch.5-8
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Refined art of the avant-garde. Ship – a name that evokes the meaning of form = Wyrafinowana sztuka awangardy. Okręt – nazwa przywołująca znaczenie formy / Grzegorz Twardowski // W: Defining the ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe avant-garde, metaphor, poetics, ship

awangarda, metafora, poetyka, okręt

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/