Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50016)
    Książki (7574)
    Artykuły i czasopisma (22920)
    Materiały konferencyjne (22246)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Makowska, Beata

Creativity in architecture, painting and graphic arts – selected aspects of its perception, and the rational and emotional approach

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Art & Design Competition 2020 : Mind & Senses in Art & Design : the 2nd BELT and ROAD Sino-Polish University Consortium
Redaktor źródła Żmudzińska-Nowak, Magdalena; Bąba-Ciosek, Natalia
Miejsce wydania Gliwice
Wydawca Wydaw. Politechniki Śląskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Śląska
Data wydania 2022
Język angielski
Seria/Czasopismo Monografia / Politechnika Śląska
Numer w serii 943
Zakres stron 155-162
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 162
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Summ.
ISBN 978-83-7880-848-0
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Creativity in architecture, painting and graphic arts – selected aspects of its perception, and the rational and emotional approach / Beata Makowska // W: Art & Design Competition 2020 : Mind & Senses ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe drawing, painting, creativity, competition

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/