Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50016)
    Książki (7574)
    Artykuły i czasopisma (22920)
    Materiały konferencyjne (22246)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Latosińska, Ksenia; Zębala, Wojciech; Słodki, Bogdan

Turning data optimization of titanium alloy made by casting and DMLS method

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Development in machining technology : scientific - research reports. Vol. 10
Redaktor źródła Zębala, Wojciech; Maňková, Ildikó
Współtwórca źródła Cracow University of Technology. Mechanical Faculty [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Cracow
Wydawca Cracow University of Technology
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania 2022
Język angielski
Zakres stron 125-141
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 139-141
Bibliografia (liczba pozycji) 29
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-80-553-4133-0
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Turning data optimization of titanium alloy made by casting and DMLS method / Latosińska K., Zębala W., Słodki B. // W: Development in machining technology : scientific - research reports. Vol. 10 / ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe titanium alloy, DMLS, turning, specific cutting foce, optimization

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Liczba arkuszy 1

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/