Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mielnik, Anna

Student competition supported by lectures from concrete technology experts as a multi-faceted teaching method

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Multifaceted research in architecture. Vol. 4, [INTERFERENCES] design + art + science
Redaktor źródła Komar, Beata; Bąba-Ciosek, Natalia; Kucharczyk-Brus, Beata
Miejsce wydania Gliwice
Wydawca Wydaw. Politechniki Śląskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Śląska
Data wydania 2022
Język angielski
Seria/Czasopismo Monografia / Politechnika Śląska
Numer w serii 939
Typ nośnika online
Zakres stron 102-114
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 113-114
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz. s. 135
ISBN 978-83-7880-843-5
Uwagi Na s. tyt. ozn.: UIW 48600
DOI: 10.34918/84433 (całość)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Student competition supported by lectures from concrete technology experts as a multi-faceted teaching method / Anna Mielnik // W: Multifaceted research in architecture. Vol. 4, [INTERFERENCES] design ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[640900] Teoria architektury
Słowa kluczowe teaching method, concrete architecture, architectural concrete technology

metoda dydaktyczna, architektura betonowa, technologia betonu architektonicznego
Abstrakt
The study work aims to present a teaching method introduced in the design task for second-year undergraduate students in the Department of Architectural Composition at Cracow University of Technology in ... więcej

Praca studyjna ma na celu przedstawienie metody dydaktycznej wprowadzonej dla studentów II roku, w zadaniu projektowym realizowanym w Katedrze Projektowania Architektonicznego Politechniki Krakowskiej ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej "Repolis"  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/