Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Chudyba, Łukasz; Kańka, Stanisław

Porównanie wybranych kryteriów odbioru monoblokowych podkładów strunobetonowych

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Wariant tytułu Comparison of selected acceptance criteria for monoblock pre-stressed concrete sleepers
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym : NOVKOL 2022, Zakopane 2022 : Materiały konferencyjne
Redaktor źródła Lisowski, Sergiusz
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Wydawnictwo według MEiN Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 25-31
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 31
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ. s. 340
ISBN 978-83-63492-18-2
Nazwa konferencji Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym (NOVKOL 2022)
Miejsce konferencji Zakopane, Polska
Data konferencji 29.11-2.12.2022
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Porównanie wybranych kryteriów odbioru monoblokowych podkładów strunobetonowych / Łukasz Chudyba, Stanisław Kańka // W: Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym : NOVKOL ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe podkład strunobetonowy, zarysowanie, moment zginający, wytrzymałość podkładu na zarysowanie

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/