Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49470)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22672)
    Materiały konferencyjne (22330)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Czaplicka, Zofia; Czaplicka, Anna

Rola światła w funkcjonowaniu miasta

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu The role of light in the city
Tytuł źródła Sztuczne światło nocą : między zagrożeniem a rozwojem
Redaktor źródła Tabaka, Przemysław
Miejsce wydania Łódź
Wydawca Wydaw. Politechniki Łódzkiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Łódzka
Data wydania 2022
Język polski
Seria/Czasopismo Monografie / Politechnika Łódzka
Typ nośnika online
Zakres stron 315-330
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 328-329
Bibliografia (liczba pozycji) 33
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-66741-46-1
Uwagi DOI: 10.34658/9788366741461 (całość)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Rola światła w funkcjonowaniu miasta / Zofia Czaplicka, Anna Czaplicka // W: Sztuczne światło nocą : między zagrożeniem a rozwojem [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Przemysław Tabaka. – Łódź ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe zanieczyszczenie światłem, architektura, performatyka, miasto, filozofia przestrzeni

light pollution, architecture, performance, city, philosophy of space
Abstrakt
Architektura definiowana jako gra brył w świetle staje się tworem transcendentalnym, podlegającym nieustannym zmianom, wykracza poza swoją z góry zdefiniowaną formę, tworząc nieskończone możliwości ... więcej

Architecture is defined as the masterly, correct, and magnificent play of volumes brought together in light – it becomes a transcendental creation, subject to constant changes, it goes beyond its predefined ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Łódzkiej  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/