Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wesołowski, Łukasz

Werandy sopockie – nowoczesna technologia w służbie tradycji

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Sopot Verandas – modern technology in the service of tradition
Tytuł źródła Rozwiązania technologiczne XXI wieku – skutki i perspektywy rozwoju. T. 2
Redaktor źródła Domina, Iwona; Danielewska, Alicja
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Wydaw. Naukowe TYGIEL
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Naukowe TYGIEL
Data wydania 2022
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 159-171
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 170-171
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-67104-64-7
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Werandy sopockie – nowoczesna technologia w służbie tradycji / Łukasz Wesołowski // W: Rozwiązania technologiczne XXI wieku – skutki i perspektywy rozwoju. T. 2 [Dokument elektroniczny] / red. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe werandy drewniane, werandy sopockie, Sopot, kompozyty drewna, CLT

timber verandas, Sopot’s verandas, Sopot, timber composites, CLT
Abstrakt
Niepowtarzalny charakter przestrzeni śródmieścia Sopotu budowany jest przez skalę obiektów architektonicznych i ich specyficzne ukształtowanie, którego częstą częścią składową jest forma ... więcej

The unique character of downtown Sopot is built by the scale of the architectural objects and their specific shape, which often includes the form of a veranda. Historically, wooden extensions have transformed ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/