Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wesołowski, Łukasz

Czy Polska gotowa jest na postęp technologiczny i środowiskowy oferowany przez budownictwo drewniane?

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Is Poland ready for the technological and environmental progress offered by mass timber?
Tytuł źródła Rozwiązania technologiczne XXI wieku – skutki i perspektywy rozwoju. T. 2
Redaktor źródła Domina, Iwona; Danielewska, Alicja
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Wydaw. Naukowe TYGIEL
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Naukowe TYGIEL
Data wydania 2022
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 172-181
Bibliografia (na str.) 180-181
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-67104-64-7
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Czy Polska gotowa jest na postęp technologiczny i środowiskowy oferowany przez budownictwo drewniane? / Łukasz Wesołowski // W: Rozwiązania technologiczne XXI wieku – skutki i perspektywy rozwoju. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe mass timber, nowoczesne kompozyty drewna, cross laminated timber, drewno klejone

mass timber, modern timber composites, cross laminated timber, laminated timber
Abstrakt
Opracowanie zawiera opis stanu polskiego rynku budowlanego na tle wybranych krajów, w których rozwiązania nowoczesnych kompozytów drewnianych mass timber są obecne w znacznym stopniu. Porównanie ... więcej

The study describes the condition of the Polish construction market in reference to selected countries, where modern mass timber composites are more popular. The comparison is justified by the policy of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/