Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Grzywna, Maciej; Dopierała, Dariusz; Biel, Paweł; Szkoda, Maciej

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) in risk assessment of rail vehicles

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Environmental protection transport and logistics production engineering : monograph
Redaktor źródła Kowalski, Sławomir; Pietrucha, Iga
Współtwórca źródła University of Applied Sciences in Nowy Sącz [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Nowy Sącz
Wydawca Wydaw. Naukowe Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Wydawnictwo według MEiN Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Data wydania 2022
Język angielski
Zakres stron 132-140
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 140
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-83-65575-97-5
Nazwa konferencji Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transport i logistyka, mechatronika i inżynieria produkcji, ochrona środowiska, informatyka"
Miejsce konferencji Gródek nad Dunajcem
Data konferencji 26-27.05.2022
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) in risk assessment of rail vehicles / Maciej Grzywna, Dariusz Dopierała, Paweł Biel, Maciej Szkoda // W: Environmental protection transport and logistics production ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe FMEA, safety assessment, rail vehicles
Abstrakt
The paper describes the methodology of approach to the procedure of performing risk assessment using the Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), according to the latest edition of the PN-EN IEC 60812:2018 ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/