Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22919)
    Materiały konferencyjne (22248)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gyurkovich, Mateusz; Macri, Zina

Sustainable skyscraper in the European city: the case of the European Central Bank in Frankfurt am Main

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Zrównoważony wieżowiec w mieście europejskim. Przypadek Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 50
Data wydania 2022
Język angielski
polski
Typ nośnika online
Zakres stron 87-108
Oznaczenie ilustracji fot., mapy
Bibliografia (na str.) 106-108
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Urban design and spatial planning / Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/tkuia.2022.144845
Opis bibliograficzny
Sustainable skyscraper in the European city: the case of the European Central Bank in Frankfurt am Main = Zrównoważony wieżowiec w mieście europejskim. Przypadek Europejskiego Banku Centralnego we ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe European Central Bank, sustainable structure, skyscrapers, urban composition, european city, recycling of architecture, innovative building

Europejski Bank Centralny, zrównoważony obiekt, drapacze chmur, kompozycja urbanistyczna, miasto europejskie, recykling architektury, budynek innowacyjny
Abstrakt
The aim of the work is to present one of the most important structures of the last decade — the European Central Bank in Frankfurt am Main, against the background of the role which a sustainable skyscraper ... więcej

Celem pracy jest zaprezentowanie jednego z najważniejszych obiektów ostatniej dekady — budynku Europejskiego Banku Centralnego (European Central Bank — ECB) we Frankfurcie nad Menem — w kontekście ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 0.1
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/