Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu. Problemy hydrologiczne zabytków archeologicznych i terenów zieleni : streszczenia referatów

typ: materiały konferencyjne - redakcja książki

 

Redaktor Ozimek, Agnieszka
Zachariasz, Agata
Wariant tytułu Cultural heritage in the face of climate change. Hydrological problems of archaeological sites and green areas
Forma publikacji książka abstraktów
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Architektury. Katedra Architektury Krajobrazu
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania 2022
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Liczba stron 54
Oznaczenie ilustracji il.
ISBN 978-83-965959-0-4
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana nie
Nazwa konferencji Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu. Problemy hydrologiczne zabytków archeologicznych i terenów zieleni
Cultural heritage in the face of climate change. Hydrological problems of archaeological sites and green areas
Miejsce konferencji Kraków
Data konferencji 14-15.11.2022
Opis bibliograficzny
Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu. Problemy hydrologiczne zabytków archeologicznych i terenów zieleni : streszczenia referatów [Dokument elektroniczny] / red. Agnieszka Ozimek, Agata Zachariasz. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[642100] Architektura krajobrazu, parków, zieleni. Mała architektura
[042100] Archeologia
[040000] Nauki historyczne
Słowa kluczowe zmiany klimatu, tereny zieleni, dziedzictwo archeologiczne, hydrologia, architektura, architektura krajobrazu, archeologia

climate change, green spaces, archaeological heritage, hydrology, architecture, landscape architecture, archaeology
Abstrakt
Obserwowane w ostatnich latach negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu, troska o środowisko, potrzeba dbałości o prawdziwie zrównoważony rozwój wobec intensyfikacji i skali prowadzonych inwestycji ... więcej

Negative phenomena arising from climate change that have been observed in recent years, a sense of responsibility for the environment, and a need to ensure truly sustainable development in the light of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Liczba arkuszy 1.5

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/