Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dudzic-Gyurkovich, Karolina; Poklewski-Koziełł, Damian; Marmolejo Duarte, Carlos

Accessibility of urban green spaces in the city: review of selected methodologies for measuring accessibility indices

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Dostępność przestrzeni parkowych w mieście. Przegląd wybranych metodologii pomiaru indeksów dostępności
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 50
Data wydania 2022
Język angielski
polski
Typ nośnika online
Zakres stron 67-86
Oznaczenie ilustracji mapy, plany, tab.
Bibliografia (na str.) 85-86
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Urban Design and Spatial Planning / Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.24425/tkuia.2022.144844
Opis bibliograficzny
Accessibility of urban green spaces in the city: review of selected methodologies for measuring accessibility indices = Dostępność przestrzeni parkowych w mieście. Przegląd wybranych metodologii pomiaru ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe accessibility, equity in access for UGS, measurement indicators, park-index, urban green spaces

dostępność terenów zielonych, równość w dostępie do parku, wskaźniki pomiaru, park-index
Abstrakt
Urban green spaces (UGS) play an important role in the structure of urbanized areas. Providing adequate access to them may contribute to shaping more pro-health behaviours among city residents. There are ... więcej

Miejskie przestrzenie zielone (MPZ) odgrywają ważną rolę w strukturze obszarów zurbanizowanych. Zapewniając do nich dostęp, możemy przyczynić się do wykształcenia bardziej prozdrowotnych zachowań ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 0.1
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/