Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kantarek, Anna Agata

Kompozycja urbanistyczna – pomiędzy sztuką a nauką

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Architektura, urbanistyka, sztuka
Redaktor źródła Gzell, Sławomir
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Wydawnictwo według MEiN Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 254-277
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 276-277
ISBN 978-83-962825-0-7
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny Kompozycja urbanistyczna – pomiędzy sztuką a nauką / Anna Agata Kantarek // W: Architektura, urbanistyka, sztuka / pod red. Sławomira Gzella. – Warszawa : Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, 2022. – S. 254-277 : tab. – Bibliogr. s. 276-277. – ISBN 978-83-962825-0-7

tematyka
Słowa kluczowe kompozycja urbanistyczna, morfologia urbanistyczna, orientacja w przestrzeni miasta

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/