Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Piekarski, Marian

Sukces zawodowy w orientacji studentów Politechniki Krakowskiej

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Sukces życiowy w przestrzeni społecznej
Redaktor źródła Łączek, Tomasz
Miejsce wydania Kielce
Wydawca Wydaw. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 113-129
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 129
ISBN 978-83-7133-977-6
Uwagi DOI: 10.25951/7175 (całość)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Sukces zawodowy w orientacji studentów Politechniki Krakowskiej / Marian Piekarski // W: Sukces życiowy w przestrzeni społecznej / red. nauk. Tomasz Łączek. – Kielce : Wydaw. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe sukces życiowy, sukces zawodowy
Abstrakt
Celem artykułu jest pokazanie subiektywnych orientacji na sukces zawodowy studentów Politechniki Krakowskiej. Sukces jako skumulowany i pozytywny efekt podjętych działań jest nieodzownym warunkiem ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/